آگهی مزايده فروش زمين (مزایده شماره 70 )

 

شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از زمینهای خود به صورت نقد و اقساط از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد. در صورتیکه پیمانکاران و طلبکاران شهرداری قصد شرکت در مزایده را دارند ، بایستی توجه داشته باشند: در صورتی که طلبشان  تا مبلغ سه میلیارد ریال باشد ، می توانند در این مزایده شرکت کرده و در صورتی که زمین مورد درخواست بیش از سه میلیارد ریال باشد بایستی مابقی نقدا  به حساب شهرداری واریز نمایند.

ضمنا پیمانکاران و طلبکاران بایستی قبل از شرکت در مزایده و واریز سپرده از ثبت طلب خود در امور مالی شهرداری اطمینان حاصل کنند.

لذا از كليه متقاضيان شرکت در مزايده دعوت بعمل مي آيد جهت بازديد از نقشه ها و موقعيت املاک (به مدیریت املاک و مستغلات واقع در بلوار فردوسی کوچه شماره 4) و دريافت اسناد مزايده از تاريخ 97/11/1لغايت 97/11/14 به مديريت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسليم پيشنهادات تا مورخ 97/11/17به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و سایر شرکت کنندگان بايد مبلغ درج شده در اسناد مزايده را جهت هر کدام از املاک جداگانه به عنوان تضمين شرکت در مزايده به صورت وجه نقد واريزی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات در تاريخ 97/11/18انجام خواهد شد و برنده مزايده بايستی حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعلام برندگان به صورت کتبی ، در صورت پرداخت نقدی ، نسبت به واريز مبلغ کل پيشنهادی به حسابی که شهرداری  اعلام می نمايد اقدام نمایدو در صورت پرداخت به صورت تقسیط،  50 درصد نقد و مابقی را در اقساط 6 ماهه با کارمزد 10 درصدپرداخت نماید.در غير اينصورت تضمين شرکت در مزايده ایشان به ترتيب به نفع شهرداری  ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه های محلی و سراسری و همچنين کليه هزينه های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکيت و پذيره و اجاره قطعات اوقافی ، ماليات و عوارض بعهده برندگان مزايده ميباشد. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است . جهت مشاهده لیست مشخصات املاک به سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir مراجعه نمایید .

                                                                                  

                                                                                              مديريت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان 

معرفی مدیر عامل

 

سرپرست سازمان اموال و املاک
محمد رضا نخعی

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 145 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top