مدیرعامل سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان:

همشهريان قبل از خريد ملک، دربارهي نوع مالکيت ملک از شهرداری استعلام کنند

مدیر عامل سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان با بیان اینکه افراد سودجو و کلاهبرداری هستند که متاسفانه از ناآگاهي افراد سوء استفاده کرده و گاهی اراضي دولتي و اراضي متعلق به شهرداري را به شکل غیرقانونی به مردم فروخته و موجب ضرر و زيان همشهريان ميشوند، گفت: براي پيشگيري از اين موضوع از همشهريان استدعا دارم قبل از تصميم به خريد زمين، حتما از شهرداري منطقه يا از سازمان اموال و املاک شهرداري، دربارهی نوع مالکيت زمين استعلام کنند.

مهندس رضا دادگرپور بیان کرد: توصيهي ما اين است که همشهريان، از خريد زمين با سند دستي اجتناب کنند؛ چرا که امکان کلاهبرداري و سوءاستفاده در معامله با اسناد دستي بيشتر است.

وی تصریح کرد: حتي مواردي وجود داشته که زمين داراي سند مالکيت ثبتي بوده و طي سند دستي به شکل غيرقانوني، آنهم توسط افراد کلاهبردار، به مردم فروخته شده است.

مدیر عامل سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان افزود: متاسفانه اين موارد کم نيستند و در پروندههايي به اين شکل، شهرداري يا ادارهي کل راه و شهرسازي به نمايندگي از دولت مجبور به رفع تصرف غير قانوني از املاک از طريق مراجع قضايي ميباشند و  با اينکه مشخص است مسبب تصرف عدواني و غيرشرعي زمين، کلاهبرداران و زمينخواران بودهاند، بايد به طرفيت از متصرف فعلي زمين، طرح شکايت کنند.

دادگرپور با تاکید بر اینکه براي پيشگيري از موارد اينچنيني تمهيداتي انديشيدهايم، ولي در حال حاضر، مطمئنترين راه، اخذ استعلام متقاضي خريد زمين از شهرداري است، افزود: در صورتيکه با يک استعلام ساده از سازمان اموال و املاک و يا شهرداري منطقه اين موضوع قابل پيشگيري است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه همشهريان قبل از خريد ملک دربارهي نوع مالکيت ملک از شهرداري استعلام کنند، خاطرنشان کرد: همشهريان اطلاع دارند که هرگونه فروش اراضي و املاک متعلق به شهرداري از طريق سازمان اموال و املاک و فقط در قالب مزايده صورت ميگيرد؛ بنابراين هرگونه واگذاري اراضي متعلق به شهرداري غير از مواردي خاص نظير واگذاري لچکيهاي جنب املاک و اراضي شهري غيرقانوني است و حتي در واگذاري لچکيهاي جنب املاک و اراضي شخصي به مالکان مجاور هم نياز به اخذ مجوزهاي گوناگون و طي مراحل قانوني است.

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان اموال و املاک
مهندس رضا دادگر پور

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top