.

  • تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال و املاک شهرداری
  • حفاظت از اراضی و بهره وری و بهره برداری هر چه صحیح تر از اراضی
  • پیگیری و تسهیل امور حقوقی مربوط به اموال و املاک و فروش اموال و کالاهای مستهلک و اداره کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول که تا کنون به تملک و تصرف شهرداری درآمده است.
  • اداره کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول که تا کنون به تملک و تصرف شهرداری درامده است.و درمیاید.

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان اموال و املاک
مهندس رضا دادگر پور

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top